Boss 3000 Tuổi Sắp Chết Sao?

Gia tộc của Lưu Hy Triều bị người ta hãm hại mà nhận hình phạt lưu đày, sức mạnh của cô cũng bị phong ấn ở trong Khuyên vô hạn, bảo vật gia truyền cũng bị trộm mất. 


Trãi qua mấy ngàn năm rong ruổi, mang theo nỗi hận mà sống, cô quyết tâm sẽ tìm kẻ năm xưa để báo thù. Lần đầu lên thành phố đã bị người ta lừa sạch tiền, lại phải thuê nhà chung với một người sắp chết. Ngày đầu đi làm thì tiệm bị phá, bản thân lại dính vào một vụ án, thời thế đưa đẩy lại trở thành trợ lý cho Quách tổng.Người này nhìn cau có như vậy, nhưng nội tâm xem ra cũng sâu sắc quá đấy chứ!


"Hai ngàn… Ngày trước có một cô bé đã từng chia thức ăn cho tôi lúc sắp chết. Nếu không có cô bé đó có thể sẽ không có tôi của bây giờ."


"Nếu có thể gặp lại được cô ấy, tôi sẽ báo đáp thật tốt. Có người nào khiến cô nhớ mãi không quên không?" 


Lưu Hy cũng trầm tư một lúc lâu, mới thật thà đáp:


"Mang ơn thì không có, nhưng hận thì có."


"Hai - hai năm trước từng có một tên trộm đi món đồ quan trọng của tôi. Nếu có thể gặp lại được tên đó…" 


Lưu Hy chậc chậc, bộ mặt hung ác đưa tay làm hành động cắt cổ. 

Nhận xét về Boss 3000 Tuổi Sắp Chết Sao?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ