Bóng Trăng

Khác biệt, suy cho cùng chính là nguồn gốc của mọi sự bất công.

Thời nào cũng vậy, nơi nào cũng thế, sẽ luôn tồn tại một sự bất công nhất định. Tùy mỗi thời, mỗi nơi mà sự bất công bắt nguồn từ những điều khác nhau, mang hình thái khác nhau, và cũng mang đến những hậu quả khác nhau.

Mỗi một sự bất công đều đi cùng với những câu hỏi, những sự oán trách nhất định, ví dụ như vì đâu mà sự bất công ấy xuất hiện, ví dụ như ai sẽ nhận được cái lợi, cái hại gì từ những sự bất công ấy, và ví dụ như liệu trong vòng năm năm, mười năm, năm mươi hay một trăm năm nữa, con người sẽ vẫn phải đối diện với những sự bất công đó chứ, có thể đối mặt với nhau, sống bình đẳng được hay không, hay sẽ phải đối mặt với một sự bất công mới?

Năm 2123.

Người ta thường nói, thay đổi là một điều gì đó rất đáng để ngợi khen. Bởi khi nhắc đến sự thay đổi, người ta thường nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, hiện đại hơn, ví dụ như công nghệ tiên tiến, ví dụ như kiểu dáng hợp thời, ví dụ nhưng những điều hủ bại sẽ sớm bị diệt trừ ngay tức khắc.

Một trong số những thay đổi theo hướng tích cực lúc bấy giờ chính là bài trừ mê tín dị đoan.

Vong hồn, khi xưa họ sống giữa chúng ta, tuy ta không thể nhìn, không thể nghe thấy, không thể chạm tới, cũng không thể tác động vào nhau. Tin vào một điều gì đó mơ hồ đến nhường này, quả thực sẽ sinh ra cảm giác lo sợ. Thế cho nên, một nhóm sinh viên trên mạng Internet ngày ấy tự xưng là Tứ Bất Tử đã liên kết với nhau thành một nhóm, cùng nhau nghiên cứu cách thức nói chuyện với hồn ma, với vong của người đã khuất, nhằm xóa bỏ sự thần thánh hóa cõi âm. Nghiên cứu ấy mang lại rất nhiều tranh cãi, có người khen, cũng có người chê, nhưng hiển nhiên là đã thành sự thực. Để rồi một trăm năm sau, người ta sử dụng nó một cách rộng rãi và được coi như phát minh tiêu biểu của thế kỷ XXI.

Nhận xét về Bóng Trăng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ