Bởi Vì Em Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Một kẻ được xem là dị nhân lại gặp một tên kiêu ngạo. Chuyện gì sẽ xảy ra?

P/s: Mọi nhân vật, sự kiện, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu, hoàn toàn được dựng lên trong trí tưởng tượng của mình.

Nhận xét về Bởi Vì Em Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ