Bìm Bìm - Hôm Nay Đừng Chết Nhé!

Tác phẩm: Bìm Bìm - Hôm nay đừng chết nhé!

Tác giả: Alata

Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, man mác buồn, SE.

Giới thiệu:

Chú thích đầu truyện:

朝顔: hoa bìm bìm mang ý nghĩa "cuộc tình ngắn ngủi" và "mối quan hệ khăng khít", dựa trên đặc tính sớm nở chiều tàn và hình ảnh dây leo quấn chặt quanh cột chống.

Hoa bìm bìm cũng ám chỉ "khuôn mặt của mỹ nhân ban sáng"

(Nguồn: Bánh bao hai trứng)

Nhận xét về Bìm Bìm - Hôm Nay Đừng Chết Nhé!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ