Biến đi, tôi không yêu chú.
Dương Du được một người phụ nữ nhặt về từ nhỏ nay nhóc gọi là bà dì, người dì này có thân phận không tệ lại là một thành viên trong tổ chức hác ám. Năm nay nhóc vừa tốt nghiệp cấp một đã phải đi thực hiện nhiệm vụ, nếu thành công sẽ được tiếp tục đi học thất bại thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của tổ chức.

Nhiệm vụ nhìn chung chính là tiếp cận được một người đàn ông thế nhưng nhóc chỉ mới mười tuổi, liệu Dương Du có thực hiện được không? Mời các bạn đón xem

Nhận xét về Biến đi, tôi không yêu chú.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ