Bích Họa

Người đời đều nói, giang sơn và mỹ nhân chỉ có thể chọn một. Xưa nay khó có chuyện lưỡng toàn thập mỹ. 


"Mỹ nhân như ngọc bích, giang sơn tựa gấm hoạ." 


Nàng là mỹ nhân, nàng cũng là giang sơn. 


Đẹp tựa ngọc bích, mê hoặc như gấm hoạ. 


Có được nàng, sẽ có thiên hạ.

Nhận xét về Bích Họa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ