Bích Hạ Truyện
Câu chuyện về nữ chính Vũ Bích Hạ, đích nữ của phủ Thừa tướng Vũ gia nhưng vì mẹ ruột có xuất thân không tốt nên bị khinh thường rẻ mạt. Sau khi biết được nguyên nhân cái chết của mẹ ruột, Vũ Bích Hạ thề với lòng phải trả thù được cho mẹ và quyết định tiến cung làm phi tần để từng bước báo thù, tính toán từng bước một để trèo lên ngôi vị cao nhất trong hậu cung lẫn lấy được trái tim của đấng quân vương.

Nhận xét về Bích Hạ Truyện

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ