Bé Con Của Tôn Lão Đại

Tôn Cảnh Dương là một lão đại có tiếng trong thành phố B, không chỉ là thành phố B thôi đâu danh anh còn nổi tiếng sang các thành phố kế bên. Anh đương nhiên mắc một căn bệnh phổ biến và đại trà đó chính là ghét đàn bà con gái, phụ nữ các thứ.
Còn cô là Hứa Thiên Y là một tay đua xe moto cũng khét tiếng đấy, anh và cô quen biết nhau trong một lần Cảnh Dương qua bên thành phố C giải quyết lô hàng bị bọn nhãi ranh tráo và giấu đi.
*LƯU Ý: BỘ TIỂU THUYẾT NÀY ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ 100% CHO NÊN KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH HAY Ý GÌ XÚC PHẠM HAY BÔI BÁC MỘT TỔ CHỨC NÀO ĐÓ, MỘT LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG NÀO ĐÓ, GIAI CẤP XÃ HỘI NÀO ĐÓ. MỌI CHI TIẾT ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VIỄN VÔNG KHÔNG CÓ THẬT NHÉ!

Nhận xét về Bé Con Của Tôn Lão Đại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ