Bẫy Thời Không

Vì thời gian là một dòng chảy vĩnh cửu, nên ta đành phải ngưng tụ nó tại một điểm. Ta lấy nhục thân vũ trụ sư bất hoại này, tạo ra một kết giới thời không vô tận bao quanh một xứ sở, nơi có đức vua tối cao Madcoth tình yêu của đời ta và con trai yêu dấu Gobar. Thời gian không còn nhiều, phải đành vậy thôi bằng không Quỷ vương Vũ trụ sẽ thức tỉnh. Nhân loại đang lâm nguy, ấy thế mà những người bên trong muốn phá bỏ kết giới đó để thoát ra ngoài sao? Phá bỏ bẫy thời không của Lalita ta sao?

Nhận xét về Bẫy Thời Không

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ