Bất Tri Ngộ
Dạ  Ân Ly vốn là bậc đại tướng quân uy dũng của Thái Yên quốc. Y sống một đời lương tri, không thẹn với trời, với đất, cuối cùng lại bị chính vị huynh đệ kết nghĩa ám toán, chết nơi sa trường.
Trùng sinh sống lại, y liền trở thành đệ nhất kỹ nam của Bích Tiên Lầu, vừa sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời, vừa có tài đàn xuất chúng. Nhưng, y lại là một kẻ tàn phế, cả đời cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. 
Cho đến một ngày, y bị Hoàng đế tính kế, ép gả cho Huyền Minh vương – Lăng Cảnh Phong làm chính thê. Thế nhưng, thời gian dần trôi qua, y nhận ra rằng bản thân đã yêu Lăng Cảnh Phong từ bao giờ. 

Nhận xét về Bất Tri Ngộ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ