Bất Ngờ Gặp Được Anh

Ninh Khả Khả từ nhỏ đã tự nhận mình ngu ngốc không có tiền đồ. Suốt ngày giả vờ cười cười như một kẻ khờ khạo cũng không có vấn đề gì. Cô dự định sẽ như vậy đến hết kiếp nhưng bỗng một ngày cô gặp được Thương Hàn. 

Hắn khiến cô nhận ra thế giới tẻ nhạt này cũng có điều thú vị.

Nhận xét về Bất Ngờ Gặp Được Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ