Bảo Bối Trong Lòng Lão Đại

Chú ý: H văn, nội dung có chứa yếu tố 18+, dị ứng thì nên dừng lại từ dòng này!

Truyện giả lập, không có thật, không mang tính chất phỉ báng bất kỳ tổ chức nào.Đối với Tuệ Yên, Cảnh Ngạo là người đàn ông cô thầm yêu suốt năm năm và đối với hắn Tuệ Yên cũng là ngoại lệ duy nhất, tuy nhiên hắn không cho phép cô tiến thêm một bước nữa.


Thế nhưng lúc cô bỏ đi thì hắn không đồng ý, cô yêu người khác thì hắn ghen, đến mức xem cô như chim hoàng yến mà nhốt trong lồng son.


Trước đó:


“Yên Nhi, nếu cháu không chịu thu lại tình cảm của mình, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cháu!”“Dù cháu có lột sạch đồ đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không chạm một ngón tay vào cơ thể của cháu!” …


“Yên Nhi, tôi nói cho cháu biết, trừ khi ông đây là cầm thú thì mới đi quan hệ tình dục với cháu, biết chưa?!”


Sau này: “Muốn đoạn tuyệt với tôi? Em đừng có mơ!”“Yên Nhi, ông đây “muốn” em đến điên rồi!”“Bé con, hình như tôi quên mất cách đánh vần từ “cầm thú” rồi, em dạy cho tôi được không?”

Nhận xét về Bảo Bối Trong Lòng Lão Đại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ