Băng Tuyết Cùng Gió Xuân

Seith Courteney trong mắt Titus là một kẻ tích chữ như vàng, kiêu ngạo, khô cứng, chả có tí thú vị.

Titus Arden trong mắt Seith là một tên trăng hoa, công tử bột, ngoại trừ khuôn mặt chả có gì đặc sắc.

Hôn phu hôn thê lần đầu gặp nhau, vừa nhìn đã ghét.

Nhiều năm về sau, khi đã trở thành hoàng hậu, Rosaria vẫn không thể nào hiểu được, hai người suốt ngày như chó với mèo sao lại có thể về chung một nhà.

Titus Arden cười cười bí hiểm: "đương nhiên là dựa vào khuôn mặt đẹp nhất thế giới."

Seith Courteney: "là dày nhất thế giới."


Note: bối cảnh của truyện là giả tưởng. Nhân vật không dựa trên bất kỳ hình mẫu có sẵn nào trong lịch sử.

Nhận xét về Băng Tuyết Cùng Gió Xuân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ