Bàn Luận Về Phương Pháp Phản Công

Thể loại: Ngọt sủng, nam x nam, 1x1, H nhẹ, hiện đại.

Couple: Hàn Ninh x An Tư

Giới thiệu:

Một câu chuyện ngọt ngào dễ thương giữa một cặp đôi đời thường.

Chỉ đơn giản là yêu mà thôi!

Nhận xét về Bàn Luận Về Phương Pháp Phản Công

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ