Bạn Giường Của Tổng Tài Ác Ma

Bạch Khải và Hạ Trúc Linh là bạn thân từ nhỏ, cô yêu thầm hắn nhưng không dám thổ lộ.

Đến khi trưởng thành, cả hai vẫn giữ liên hệ với nhau. Một lần Bạch Khải say rượu loạn tính, Hạ Trúc Linh nghĩ hắn thích mình nhưng khi hai người ngủ với nhau, hắn lại gọi tên người khác. Khi ấy, cô mới biết người mà hắn thích chính là người em gái xinh đẹp khác cha khác mẹ kia của hắn, cũng là em họ của cô.

Hai người duy trì mối quan hệ bạn bè kiêm bạn giường. Hạ Trúc Linh dùng thân thể trao đổi để hắn hỗ trợ mình đoạt được quyền thừa kế, còn hắn xem cô như thế thân của em gái để phát tiết.


Nhận xét về Bạn Giường Của Tổng Tài Ác Ma

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ