Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

"Bên nam cược với bạn, bên nữ cược với chính mình. Ai sẽ là người thua cuộc trước?"


Một cách tóm tắt khác: Một bộ teenfic từ những năm 2010 được viết lại theo bối cảnh năm 2020, thay đổi góc nhìn và tuyến nhân vật chính - phụ.

Nhận xét về Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl - Khi Tình Yêu Là Một Trò Cá Cược

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ