Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Thời niên thiếu cô là bạch nguyệt quang, là mặt trăng trên cao mãi mãi không chạm vào được.

Bảy năm sau, cô trở thành nốt chu sa cô độc, lặng lẽ thu mình nép sau góc áo.


"Hắn ngày ngày mài giũa dáng dấp xứng đôi nàng, cuối cùng bộ dáng ấy hoá thành nốt chu sa trong mắt, bạch nguyệt trong lòng."


Sở Hàn Dương.

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ