Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Tôi
Một ngày đẹp trời, Tiêu Chiến được người tình của mẹ mình nhận về nuôi, niên thiếu lớn lên cùng một cậu nhóc kém mình sáu tuổi. Tiêu Chiến trở thành anh trai người nọ. Thế nhưng từ đó, không những trái tim mà cả thể xác của chính mình cũng bị cậu ta chiếm trọn. Là điên cuồng thù hận, điên cuồng yêu thương.

Nhận xét về Bạch Nguyệt Quang Trong Lòng Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ