Chương 52: Ta lỡ phải lòng ngài

Bắc Hải Vân Du Mộc Tịch Dương 2493 từ 19:18 30/09/2022

Đọc chương này bằng 8

Đọc chương này bằng 8

Bắc Hải Vân Du đã kết thúc Hồi thứ nhất, chặng đường của Hải Vân trong dòng lịch sử này vẫn còn dài.
Kết thúc Hồi I, Hải Vân cuối cùng cũng đã nhận ra tấm lòng của mình với Khả Định. Tuy nhiên ở những chặng đường sau, liệu nàng có thể tiếp tục mối tình với nhân vật lịch sử này của Bắc Hải, hay sẽ còn phải trải qua những nhiệm vụ, thử thách gì. Những nhân vật khác như Mặc Quân, Kình Duật,... sẽ ra sao, lịch sử của Bắc Hải sẽ đi về đâu?
Mong rằng tôi sẽ vẫn có cơ hội để tiếp tục kể cho các bạn nghe về cuộc đời của Hải Vân - một đặc công thời gian trở về quá khứ để bảo vệ dòng lịch sử của dân tộc trong những Hồi tiếp theo của Bắc Hải Vân Du. Cảm ơn tất cả độc giả!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bắc Hải Vân Du

Số ký tự: 0