Ariana Và Khởi Đầu Của Tất Cả
Câu truyện bắt đầu vào một giờ học, Ariana lạc vào kí ức của Mercury, cụ tổ của cô ấy, kí ức ấy đã khiến Ariana rất sốc, Ariana bắt đầu có rất nhiều thay đổi sau khi lạc và kí ức đó, khi cô ấy tức giận, xung quanh cô ấy như có một cơn cuồng phong kéo tới làm xáo tung hết mọi thứ lên... Sau đó, cô nhận được một tờ giấy thông báo cô ấy là Dị năng pháp thuật. Câu chuyện đã bắt đầu từ đó.

Nhận xét về Ariana Và Khởi Đầu Của Tất Cả

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ