Ánh Trăng Tự Do

Hắn là một người không có khái niệm về tình yêu chỉ biết có lợi ích. Chỉ cần có lợi ích cho mình thì hắn không quan tâm và bắt ép người khác.

Cậu là một người ấm áp nhưng tất cả chỉ là sự dối trá. Cậu rất ghét sự ràng buộc và thích tự do.

Thường người ta nói ánh trăng sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng nếu ánh trăng bị giam cầm mất tự do sẽ như thế nào?

 

 

Nhận xét về Ánh Trăng Tự Do

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ