Ảnh Hậu Bồ Tát

Cô là minh tinh hot nhất thời đại, hào quang vạn trượng chói mù mắt những người trong bóng tối.

Hắn là người được cô cứu rỗi, rồi vì có thể đứng bên cạnh người con gái mang đầy ánh dương đó, hắn liều!

Sau 9 năm gặp lại bất ngờ cô thế nhưng quên hắn nhưng hắn lại không quên hương thơm duy nhất thoáng qua cuộc đời là cô.

Nhận xét về Ảnh Hậu Bồ Tát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ