Anh Chính Là Lí Do Khiến Em Ghét Thế Giới Này

Quay về năm 18 tuổi, cứ tưởng là thay đổi quá khứ và xuất hiện trong cuộc sống của anh nhiều hơn thì chúng ta sẽ mãi không chia lìa... Nhưng, quay về thay đổi quãng thời gian đó đã là một sự mạo hiểm... 

Thực sự mạo hiểm đến mối quan hệ của chúng ta... 

Tô Hạ An x Hà Tiêu Quân.

Nhận xét về Anh Chính Là Lí Do Khiến Em Ghét Thế Giới Này

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ