An Nhiên Công Chúa

Ta tên Hằng, là người của thế kỷ 21, nhắm mắt đã xuyên qua một thế giới xa lạ.

Nữ sinh mười tám cái gì cũng không xuất chúng như ta, bị ném vào chốn cung đình đầy mưu mô, chỉ có nước chờ chết. Ta oán khóc thầm, trước mắt tương lai mờ mịt

Nhận xét về An Nhiên Công Chúa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ