An Đại Thiếu

Kể về một tên đa tài cái gì cũng biết, là thiên tài ngàn năm có một nhưng vì quá tài nên chết yểm. Khi chết thì cậu ta xuyên không vào thân xác của người tên An Lạc, một kẻ đại ác mệnh danh là ác thiếu của thời đại này. 

LƯU Ý: Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên lỡ viết dở đừng chửi nhá.

(Cười.)

Nhận xét về An Đại Thiếu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ