An Bình Công Chúa

Xuyến Chi là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Đối tượng của cô là những tên nhà giàu quyền thế hoặc những công tử bột ăn chơi. 


Với kinh nghiệm đầy mình, Xuyến Chi đã ra tay thì không có vụ nào là không thành công. Các vị đại gia sau khi biết mình bị lừa thì tức giận cho người đi truy tìm cô. Nhưng dù họ có lật cả trái đất lên đều nhận được một thông tin giống nhau là “không tìm được”.


Cho đến một ngày, Xuyến Chi mới hiểu rõ hơn về luật nhân quả. Cô đường đường là một tên lừa đảo chuyên nghiệp lại bị đồng bọn lừa bán cho tư bản. 

Nhận xét về An Bình Công Chúa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ