Amour (Tình Yêu)

"Sự tồn tại của tôi là cả một nghệ thuật Khiến ai cũng phải ngước nhìn.'' - Aidan Hiddleston

"Em chính là bông hoa đẹp nhất trong đất nước tồi tàn này."

                                                  - James Richard.

"Liệu tình yêu của ta dành cho em vượt qua cả vạch giới hạn."

                                               - Daniel George.

Nhận xét về Amour (Tình Yêu)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ