Âm Thầm Yêu Em: Hôn Nhân Này Là Lương Duyên Hay Nghiệt Duyên?

"Hôn nhân của chúng ta ở kiếp này theo chú là nghiệt duyên hay là lương duyên?"

"Chú không biết đó là lương duyên hay nghiệt duyên. Vì chú chỉ biết dù là lương duyên hay nghiệt duyên thì chú cũng sẽ yêu mỗi em, kiếp này, kiếp sau vẫn chỉ yêu mình em. Vậy còn em nghĩ sao về hôn nhân này?"

"Là lương duyên hay nghiệt duyên, phải rất nhiều năm sau mới thấu. Cái rất nhiều năm đó có thể mất cả đời mới nhận ra được." 

Nhận xét về Âm Thầm Yêu Em: Hôn Nhân Này Là Lương Duyên Hay Nghiệt Duyên?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ