Âm Thầm Bên Em

Cô yêu anh 8 năm nhưng cuối cùng anh ta lại chọn chị gái cùng ba khác mẹ của cô kết hôn.

Mà trên đời ăn miếng trả miếng: 

Nếu đã không thể làm vợ thì Triệu Vy cô sẽ làm "thím" của anh ta, dạy dỗ thằng cháu mất dạy. 


Đoạn trích: 

- Vy Vy, tôi biết chuyện của em và Nhật Tâm rồi. 


- Ờ. 


Cố Đình Xuyên bật cười: 


- Vy Vy, lấy cháu không được, thôi thì em lấy chú đi, trở thành "thím" của nó, em thấy sao? 

Nhận xét về Âm Thầm Bên Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ