Ái Tình Không Thể Kháng Cự

Tuyết trắng, rơi đúng chỗ là cảnh đẹp nhân gian, rơi sai chỗ là địa ngục băng hàn. Lương thiện cũng thế, gặp đúng người gieo nhân duyên tốt đẹp, gặp sai người lại là một bước xuống vực sâu.


Câu chuyện này được thiết kế để có hai kết cục hoàn toàn khác nhau (không phải ngoại truyện), độc giả có thể tùy ý lựa chọn cái kết 1 (bi kịch; chương 6 - 7) hoặc cái kết 2 (có hậu; chương 8 - 9). 


Nhận xét về Ái Tình Không Thể Kháng Cự

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ