Ái Tình Đầy Mê Luyến

Hạ Nhã Lâm chỉ sau một đêm bị mẹ kế bày mưu hãm hại, trên thân thể cô không còn một mảnh vải nào tử tế. Khi đó, điều cô nghĩ đến chính là biến mất khỏi thế giới này, nhưng lúc nghĩ đến điều đó cô lại được Quách Hàn Phong cứu, anh đã đưa cô từ địa ngục trở về.


Quách Hàn Phong khó khăn lắm mới tìm được cô. Anh mất mười năm tìm kiếm cô, lại mất năm năm chờ đợi cô, ở bên cạnh cô cùng cô vượt qua khó khăn. Quá khứ của cô anh không thể thay đổi nhưng anh có thể biến nó thành một vết thương đẹp mà chỉ có anh mới có quyền chạm vào nó.

Nhận xét về Ái Tình Đầy Mê Luyến

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ