Ác Ma Loạn Giới Chi Nhân Thụ

Môn phái thiên hạ võ lâm được chia làm ba loại: Loại thứ nhất khiến thiên hạ nể phục quang minh chính đại gọi là bạch đạo. Loại thứ hai khiến nhân gian ưu sầu, là mầm họa gieo rắc tai ương gọi là hắc đạo. Loại thứ ba không thuộc bạch đạo cũng không nghiêng hắc đạo có thể gọi là trung gian nhưng cũng không chính xác là trung gian. Có thể thẳng thắng gọi là cao nhân bất lộ tướng thế nhưng những người đó đều là cao thủ mai danh ẩn tích, không đánh khó mà phân biệt. Võ lâm tụ họp rất nhiều môn phái, cơ những môn phái thanh uy thiên hạ hoặc có chút tiếng tăm mới có thể thu được ánh mắt coi trọng của giang hồ. Còn các tiểu môn phái vô danh khác không đáng để dòm ngó đến.

 

Khi ấy thanh uy thiên hạ bấy giờ gồm có: Nhược Đồ Môn, Đường Môn, Kinh Hoàng Môn, Tích Lưỡng Môn, Cương Hùng Môn, Nga Mi, Bạch Giáo Môn, Hoàng Hà Môn, Bi Chấn Môn, Vô Diện Môn... cùng các môn phái lớn bé khác trong giới. Nay võ lâm tụ họp bồ câu đưa thư mời đích thị từng Môn Chủ của các phái. Nơi họp mặt là pháo đài mênh mông hùng dũng của Đường Môn.

 

Các ban chủ cùng thủ hạ đã có mặt tham dự đầy đủ, những bản chủ của các đại môn phái ngồi xếp tròn trên hàng đầu, mặt đối mặt. Phía dưới một chút là các đệ tử chân truyền, dưới nữa là các huynh đài đệ tử của đại đa số các môn phái đứng ngóng.

 

Vấn đề đặt ra lớn nhất hiện tại chính là, trên vòng tròn ghế gỗ thượng hạng dành cho các môn chủ của đại phái bạch đạo, cư nhiên lại trống một chỗ. Phía dưới các đệ tử đã nhốn nháo về nhân vật to gan dám coi thường các môn phái khác này là ai. Thì chính lúc này cửa chính lại mở to.


Nhận xét về Ác Ma Loạn Giới Chi Nhân Thụ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ