9 Tháng 10 Ngày

- Thời gian mang thai một đứa bé là bao lâu?


- 9 tháng 10 ngày.


- Vậy thời gian để Tâm Đan và Đức Việt có tình cảm với nhau là bao lâu?


- Cũng là 9 tháng 10 ngày.

-------

Cô và hắn đến với nhau trong lúc cả hai say. Cô đã một mực không cần sự chịu trách nhiệm từ hắn vì nghĩ một đêm làm sao có thể xảy ra chuyện nhưng Tâm Đan lầm rồi!!!!!!


Một sinh linh từ từ hình thành trong bụng cô và từ đấy mối lương duyên giữa họ bắt đầu.


Vốn dĩ nghĩ là thoáng qua nhưng cuối cùng lại là gắn kết một đời.


Mọi thứ đã được định sẵn, cả đời này anh chỉ nhường mỗi em.

Nhận xét về 9 Tháng 10 Ngày

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ