21 12 2021

Năm 2012, nhiều người từng lo lắng không yên về dự đoán ngày tận thế của người Maya. Thực tế, sau đó chẳng có việc gì xảy ra. Tất cả đổ lỗi cho người Maya đã sai.

Thế nhưng người Maya không sai, kẻ sai là nhóm khảo cổ cùng ngôn ngữ học. Sự sụp đổ thực sự của loài người phải là năm 2021 chứ không phải 2012.

0 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2021. Toàn thế giới bị một giọng nói tự xưng Vạn Giới chiếm cứ. Nó đem cả Lam Tinh tiến hành số liệu hóa trở thành một trò chơi.

Hành tinh biến lớn trăm lần, bản đồ thế giới hoàn toàn bị xáo trộn. Địa hình môi trường tự nhiên phát triển thần tốc.

Các tế đàn, vết rách không gian, cổng dịch chuyển xuất hiện khắp nơi trên thế giới.

Những chủng tộc trong thần thoại, sách báo, đủ loại xâm lấn…


Nhận xét về 21 12 2021

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ