Bán Tình

Tiểu Kiều sau khi gặp Hứa Du học được một điều, rằng bất cứ thứ gì miễn có tồn tại đều có thể bán được, từ thân thể đến tình cảm.

Hứa Du sau khi yêu Tiểu Kiều, hắn nghiệm ra tình và dục là hai thứ tách biệt hoàn toàn, chưa chắc đã phụ thuộc vào nhau.
Cuộc gặp gỡ của họ như trò đùa, chuyện họ yêu đương cũng không nghiêm túc. Ở thời đại tiền bạc mới là tất cả, hình như cảm xúc chẳng còn quan trọng nữa.

Cuối cùng thì chuyện tình này bán được bao nhiêu? Có khi một bữa khuya là hết sạch, đôi lúc lại vừa đủ sống trọn đời.

Nhận xét về Bán Tình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ