(12 Chòm Sao) Tinh Tú
Trong vũ trụ bao la vô tận, ở đâu đó tồn tại một mảnh thời không mang tên Horose. Con người sinh sống tại đây khi sinh ra sẽ được thiên hà ban phúc, hình thành một ấn ký trên cơ thể với tên gọi “Tinh Ấn”.
Thế nhưng Tinh Ấn sẽ không tồn tại vĩnh viễn, nó chỉ có thời hạn ban đầu từ sáu đến bảy năm. Nếu như vào năm sáu tuổi, người sở hữu Tinh Ấn không thể thức tỉnh được năng lực của bản thân thì cái được gọi là ban phúc kia sẽ mờ dần rồi biến mất.
Còn người may mắn thức tỉnh được năng lực thì Tinh Ấn sẽ duy trì vĩnh viễn và có thể trở thành Tinh Sư - một loại chức nghiệp cao quý nhưng trách nhiệm cũng vô cùng to lớn.
Bởi vì mảnh thời không này, mặc dù kỳ diệu nhưng không mấy yên bình...

Nhận xét về (12 Chòm Sao) Tinh Tú

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ