12 Chòm Sao Ranh Giới
Mười hai gia tộc đại diện cho lãnh đạo thế giới phát triển mới. Họ đột nhiên xuất hiện các quái vật cấp cao, tồn tại trong những năm tiếp theo cho đến thời đại công nghệ. Con cháu của họ đều là những người có năng lực không hề tầm thường và cùng nhau theo học Học viện Tân Cương. Học viện được cho là đào tạo tốt nhất đất nước, họ gần vượt qua thiết bị tân tiến. Súng, cung băng, thần giáo, kiếm và đinh ba. Những vũ khí mà họ chiến đấu để nâng cao giá trị bản thân và con người. 
Trải qua cái gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết đó là điều tồi tệ 

Nhận xét về 12 Chòm Sao Ranh Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ