Chương 50: Đại lão ở mạt thế (6)

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

khum thấy ai giục chương cả, nản quá khum muốn viết nữa :v
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Người Chữa Trị Thế Giới

Số ký tự: 0