Chương 64: Vật bảo hộ gia tộc Đặng

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Thật ra, Huyết Mộ cảm thấy có lỗi khi gia tộc hắn nhận được thứ bảo hộ trong khi hắn lại không thể bảo vệ được An Sinh cùng Linh Nhạc chu toàn. Muốn An Sinh nhận lại viên đá cũng là vì muốn một phần nào đó giúp đỡ hắn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Đến Dị Giới Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Số ký tự: 0