Tu Tiên: Bản Tôn Cẩu Đạo, Phân Thân Vô Địch

Âu Dương Ý kiếp trước bệnh tật quấn thân, tới năm 20 tuổi bỏ mình. Kiếp này nàng tự hứa sẽ trải qua thật tốt, ai mà ngờ nơi đây lại là tu tiên thế giới. May mắn nàng lại nhận được “Phân thân hệ thống”, các ngươi phân thân tới tu luyện, ta ở nhà.

Nhận xét về Tu Tiên: Bản Tôn Cẩu Đạo, Phân Thân Vô Địch

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ