Truy Lùng Kẻ Sát Nhân

Thể loại: đam mỹ, H+, giam cầm, 1x1.


Văn án

Tư Vực thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm và có một người đàn ông bí ẩn cứ thao thao rằng cậu là kẻ sát nhân hàng loạt, cậu phải cố gắng thuyết phục mình không phải, nhưng hắn chỉ cười với cậu rồi bắt đầu tiến lại cậu.


Nhận xét về Truy Lùng Kẻ Sát Nhân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ