Chương 210: Chật Vật Trốn Chạy.

Tiên Đạo Mộc Chủ L.O.I 2742 từ 23:26 30/09/2022

Bạn cần 2,015 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 1,411

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

*Sát na: là đơn vị thời gian rất ngắn, như một chớp mắt, được dùng nhiều trong Phật học. Chính sự vận động liên tục, không ngừng nghỉ trong từng sát na của thế giới vật chất và tư tưởng.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiên Đạo Mộc Chủ

Số ký tự: 0