Tàn Tích Sao Hỏa

Sao Hỏa thời kỳ tận thế, zombie hoành hành, nhiều sinh vật biến dị, con người dần đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vì để không mất đi sự cân bằng hệ sinh thái, nữ thần Sáng Tạo đã dốc hết sức đánh lui, phong ấn zombie chúa. Tòa thành được nữ thần dùng thần lực bảo vệ, được người đời gọi là Tàn Tích. 

Vào ngày zombie chúa bị phong ấn, trên bầu trời cùng lúc xuất hiện sao chổi dị thường mà không ai lúc đó để ý. Sự hiện diện của kẻ được sao chổi mang theo hứa hẹn không tầm thường. 


Nhận xét về Tàn Tích Sao Hỏa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ