Ta Là Quan Thanh Liêm

Ngô Sĩ Thư tưởng rằng chết là hết, lại không ngờ được xuyên không về thời Vua chúa, đã thế còn chiếm được một chức vụ cao trong triều khi tuổi đời hiện tại còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi.

Kẻ muốn cô chết cũng nhiều, người muốn kéo cô về phe cũng có.

Hết thảy sóng gió trên màn ảnh nhỏ, cô đều nếm qua từng vị.

Một ngày nọ, Ngô Sĩ Thư chán nản hỏi ông Trời: "Có thể để riêng đường tình ái của con được êm hay không?"

"..." Trời đổ mưa không báo trước.

Ngô đại nhân bất mãn hét to: "Có ai ăn nồi bánh đã nấu hai mươi chín năm, đã nhừ như cám lợn này không?"

"Ngô đại nhân! Có phải ngài đã ăn hối lộ của dân nữa rồi không?" Bỗng có một tên nhảy ra hỏi.

Lại có kẻ hô: "Mau đi báo cho Đại nhân của nhà chúng ta biết!"

Kẻ theo sau: "E là, ngài phải đến Hình bộ một chuyến rồi!"

"..." Ngô Sĩ Thư câm nín, rõ ràng là đàn ông chứ có phải đàn bò đâu?

Nhận xét về Ta Là Quan Thanh Liêm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ