Tả Hữu Song Luân

Thiên Ân và Trần Vũ là hai người bạn thân chơi từ khi học trung học đến khi tốt nghiệp đại học, trong một chuyến đi du lịch để ăn mừng sắp tốt nghiệp thì cả hai đã nhìn thấy một thứ kì bí trong hang động và đã thay đổi cuộc đời cả hai…..

Nhận xét về Tả Hữu Song Luân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ