Chương 52: Cảm xúc phức tạp.

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Mọi người tìm truyện "Hạ Vàng Gom Nắng Gửi Ai" rồi cho tui xin 1 ĐỀ CỬ + THÊM VÀO GIÁ SÁCH với nhé. 100 đề cử rồi mai tui lên 3c cho đọc nhó. Nay lên nhờ vả nên giúp tui nha mọi người ơi :33
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngục Tù Không Lối Thoát

Số ký tự: 0