Năm Ấy Vì Nhau Mà Thay Đổi

Mở đầu chính là một câu khích tướng, anh đã lờ phải lòng cậu trong năm cấp 3. Cuối cùng ngày điền xuống nguyện vọng của mình, anh chợt nhận ra bản thân sợ xa cậu.


"Không đi được không?"


"Mày chưa ăn sáng no à? Không đi xuất khẩu thì đi đâu kiếm tiền đây? Muốn có tiền thì phải chịu khó xa quê hương hiểu không! Làm sao, nhớ anh à em?"


Anh dám cùng cậu đối mắt, đứng trước mặt không sợ hãi: "Ở lại đi, tao kiếm tiền cho mày."


"Hả!"


Nhân vật chính: Lê Tùng An x Ngô Anh Tuấn.


Truyện Việt, lưu ý khi đọc, không đề cập quá nhiều vấn đề trên lớp.

Nhận xét về Năm Ấy Vì Nhau Mà Thay Đổi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ