Mưa Tan (Ẩn Thương)

Phải chăng là do em quá ngốc?

Không cho anh được sự an ổn mà anh hằng mong ước?

Mới khiến tim anh thấp thỏm vì lộ lắng?

Mới khiến anh muốn vượt rào?

Phải chăng là do em quá ngốc!

Chỉ cần anh nói em đều tin...

Không thể vạch trần hà tất phải truy hỏi.

Người có thể ôm em giữa bão người nhưng lại buông tay em giữa bão lòng.

Nhận xét về Mưa Tan (Ẩn Thương)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ