Chương 9: Nguồn Cơn Đại Loạn

Chương 9

Lúc bấy giờ, vị Thiên Tử tên Tôn Nam Diên đã quy tiên ở tuổi tám mươi lăm. Bình sinh ông luôn làm mọi điều đúng đắn cho dân, luôn suy xét và lấy dân làm cốt lõi của vấn đề. Thế nhưng trước khi quy tiên, ông lại có một quyết định sai lầm là phế trưởng lập thứ. Con trưởng là Tôn Hải Minh con của ông và vợ cũ mất vì bệnh, con sau là Tôn Thùy Tú của Trương phu nhân. Nguyên nhân chính khiến ông có sai lầm như vậy là vì Trương phu nhân đã xui khiến Thiên Tử. Thực ra trước khi ra đi, ông đã biết được mưu đồ của vợ nhưng ông sợ sẽ dẫn đến hỗn chiến vì gia tộc họ trương rất có quyền lực. Trước khi đi, ông đã bí mật mời hai vị tướng giỏi nhất của triều đình và quan văn giỏi nhất vào phủ riêng gặp mặt:

- Các khanh biết tại sao ta mời các khanh vào đây không?

- Chúng thần không biết? - cả ba người họ nói.

- Các ngươi cũng biết là Trương phu nhân cho nhiều người của gia tộc Trương vào đây đúng không. Ta e ngại rằng khi ta mất đi thì họ sẽ giết Hải Minh và đưa Thùy Tú làm Thiên Tử. Ta đã nhìn thấy dã tâm đó nhưng ta đã già, ta không muốn ra đi khi nội bộ lục đục. Các ngươi hãy đem Tôn Hải Minh đi và dẫn theo ba mươi vạn tinh binh đi. Sau khi ta mất, hãy đến trường võ của Đình Phong, ông ấy sẽ giúp các ông. Hãy thực hiện tâm nguyện của ta.

- Chúng thần tuân lệnh. - Mọi người đồng thanh.

(Hiện tại)

Sau khi an táng xong, Trương phu nhân đưa con mình là Tôn Thùy Tú làm Thiên Tử. Quả thật là đại nạn, độc ác hơn nữa là lúc đầu Tôn Nam Diên đã di chúc cho Tôn Hải Minh làm vua nhưng Trương Phu nhân đã tráo di chúc. Thậm chí Trương phu nhân đã cho người khóa cổng không cho Tôn Hải Minh vào nhìn cha lần cuối. Trương phu nhân nói với con:

- Giờ con đã là vua rồi, mọi quyền lực đều nằm trong tay ta cả.

- Đúng vậy thưa mẫu thân, mẫu thân đã loại bỏ được Tôn Hải Minh là tốt rồi.

- Không phải là ta đuổi mà là hắn tự đi. - Trương phu nhân nở nụ cười gian ác.

Ẩn quảng cáo


Lúc này, cả đoàn quân kéo đến trường của Đình Phong. Ông biết quân đội đó đến đây để nhờ ông huấn luyện. Không chỉ giỏi võ mà ông ấy có thể đoán trước mọi chuyện. Tuy không đạt ở cảnh giới của Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Lượng Hay Phượng Sồ Bàng Thống nhưng vẫn phải công nhận tài năng của ông là xuất chúng. Ông treo trước cổng bài thơ:

" Khách quý đến thăm chốn này

Đông đủ đại quân lại càng hay

Đêm nay một bữa chắc chưa say

Hãy còn việc nước mà tạm hoãn

Chờ ngày giang sơn được định đoạt

Rồi ta mở tiệc cùng hân hoan."

Khi đến nơi vị quan văn tên Lưu Văn Đài đã nhận ra nét chữ của ông. Ông ấy lại càng vui mừng khi thấy Đình Phong. Hai người chạy lại chào nhau rồi tặng cho Đình Phong một bài thơ:

" Cố nhân chưa gặp sao vẫn biết

Khách đến thăm nhà chưa nói năng

Ẩn quảng cáo


Chẳng mong có tiệc để nhậu nhẹt

Mà đợi chờ cho ly chè vằng ".

Hai người nói đến đây rồi cười. Đình phong liền cho người pha trà còn ông mời họ vào thư phòng. Hai vị tướng quân đây một người tên Đinh Khổng Siêu còn một người tên Mã Diệp Vân. Hai người bọn họ đều là thượng tướng quân của triều đình với tuổi đời mới hai mươi bảy. Hơn thế nữa, họ chính là học trò Đình Phong. Họ nói:

- Chẳng hiểu tại sao Thiên Tử lại truyền ngôi cho Tôn Thùy Tú mà không truyền cho Tôn Hải Minh làm vua. Ông ấy thường rất cẩn trọng cơ mà.

- Chuyện đó không phải như con nghĩ đâu. Nó đã hoàn toàn bị sắp đặt. - Đình Phong nói.

- Cái gì cơ? Thầy nói thế là sao? - Đinh Khổng Siêu hỏi.

- Từ xưa đến nay, mọi nguồn cơn đại loạn do phế trưởng lập thứ. Lẽ nào Thiên Tử không biết, chắc chắn di chúc đã bị tráo còn người tráo chính là ... - Đình Phong ngắt quãng.

- Là Trương phu nhân. - Lưu Văn Đài nói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Thoại Về Một Chiến Binh

Số ký tự: 0