Hẹn Ước Cùng Quân

Ta và chàng, kiếp trước kiếp này, giống nhau nhưng cũng khác nhau.

Lời của tác giả: Đây chỉ là một câu chuyện ngắn giữa Đế Hậu yêu thương nhau, nhưng cũng không kém phần ngược tâm.

Lưu ý: Triều đại trong truyện đều là hư cấu, không có liên quan gì đến hiện thực.Nhận xét về Hẹn Ước Cùng Quân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ